ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด และอุปกรณ์วิชางานเกษตร) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด และอุปกรณ์วิชางานเกษตร) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
1 - ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 13 รายการ  (ขนาด 1.08 MB)


วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2563, 09:45 น.  อ่าน 22 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1