ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ >> รายละเอียด

แจ้งทุก ร.ร.  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1 - หนังสือที่ ว2953  (ขนาด 422.84 KB)


วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2563, 11:40 น.  อ่าน 59 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1