ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยกรแกนนำการจัดการเรียนรู็โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning:PBL)ระดับภูมิภาค >> รายละเอียด

1 - หนังสือราชการ+รายละเอียด  (ขนาด 3.61 MB)
2 - แก้ไขหนังสือ  (ขนาด 550.69 KB)


วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2563, 15:15 น.  อ่าน 105 ครั้ง  โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1