ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ >> รายละเอียด

แจ้งทุก ร.ร.  เรื่อง  การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
1 - หนังสือที่ ว2888  (ขนาด 61.77 KB)


วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม 2563, 12:41 น.  อ่าน 80 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1