ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 โรงเรียน >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29 >> รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29 
1 - ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  (ขนาด 1.28 MB)
2 - ร่างประกาศโรงเรียนบ้านหนองคล้า  (ขนาด 0.96 MB)
3 - ร่างเอกสารประกวดราคาโรงเรียนบ้านหนองคล้า  (ขนาด 3.53 MB)


วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.  อ่าน 119 ครั้ง  โดย โรงเรียน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1