ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 โรงเรียน >> ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ >> รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖

   โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คลิกรายละเอียดด้านล่างค่ะ

1 - ประกาศโรงเรียนบ้านตาเม็งฯ  (ขนาด 34.66 KB)
2 - เอกสารสอบราคาจ้าง  (ขนาด 33.83 KB)


วันที่ประกาศ : 23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.  อ่าน 466 ครั้ง  โดย โรงเรียน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1