ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มอำนวยการ >> ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ >> รายละเอียด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้ง ๒ โอกาส เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณอาคารสถานที่ของหน่วยงาน โดยพร้อมเพรียงกัน และตั้งโต๊ะห้องประชุมของหน่วยงานตามความเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอแจ้งส่วนราชการในสังกัดให้ ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการจัดงานของรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1 - หนังสือเวียน  (ขนาด 2.12 MB)


วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.  อ่าน 669 ครั้ง  โดย กลุ่มอำนวยการ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1