ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานการเงิน) >> รายการ

งบทดลองเดือนมีนาคม2566     (17 เมษายน 2566, 15:37 น. )
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2566     (15 มีนาคม 2566, 10:06 น. )
งบทดลองเดือนมกราคม2566     (21 กุมภาพันธ์ 2566, 10:10 น. )
งบทดลองเดือนธันวาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:41 น. )
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2565     (19 มกราคม 2566, 13:40 น. )
งบทดลองเดือนตุลาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:40 น. )
งบทดลองเดือนกันยายน2565     (19 มกราคม 2566, 13:39 น. )
งบทดลองเดือนสิงหาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:38 น. )
งบทดลองเดือนกรกฎาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:37 น. )
งบทดลองเดือนมิถุนายน2565     (19 มกราคม 2566, 13:37 น. )
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:35 น. )
งบทดลองเดือนเมษายน2565     (19 มกราคม 2566, 13:35 น. )
งบทดลองเดือนมีนาคม2565     (19 มกราคม 2566, 13:25 น. )
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์65     (23 มีนาคม 2565, 16:26 น. )
งบทดลองเดือนมกราคม65     (23 มีนาคม 2565, 16:24 น. )
งบทดลองเดือนธันวาคม2564     (10 มกราคม 2565, 15:45 น. )
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564     (10 มกราคม 2565, 15:44 น. )
งบทดลองเดือนตุลาคม2564     (10 มกราคม 2565, 15:44 น. )
งบทดลองเดือนกันยายน64     (11 ตุลาคม 2564, 15:39 น. )
งบทดลองเดือนสิงหาคม64     (11 ตุลาคม 2564, 15:37 น. )
งบทดลองเดือนกรกฎาคม64     (11 ตุลาคม 2564, 15:35 น. )
งบทดลอง มิถุนายน 64     (12 กรกฎาคม 2564, 16:40 น. )
งบทดลองเดือนพฤษภาคม64     (14 มิถุนายน 2564, 10:21 น. )
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตราการการคลังด้านก...     (31 พฤษภาคม 2564, 15:56 น. )
งบทดลองเดือนเมษายน64     (11 พฤษภาคม 2564, 15:22 น. )
งบทดลองเดือนมีนาคม64     (10 มีนาคม 2564, 15:21 น. )
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์64     (11 กุมภาพันธ์ 2564, 15:21 น. )
งบทดลองเดือนมกราคม64     (11 มกราคม 2564, 15:20 น. )
งบทดลองเดือนธันวาคม63     (11 ธันวาคม 2563, 15:20 น. )
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน63     (9 พฤศจิกายน 2563, 15:19 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1