ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564     (20 ตุลาคม 2563, 09:51 น. )
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding...     (14 ตุลาคม 2563, 17:54 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา...     (14 ตุลาคม 2563, 17:52 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (26 กันยายน 2563, 00:09 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (25 กันยายน 2563, 09:05 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาสื่อดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (25 กันยายน 2563, 08:52 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 19:16 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 18:20 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาสื่อดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 18:02 น. )
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 17:38 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 11:09 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 09:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (22 กันยายน 2563, 09:17 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...     (21 กันยายน 2563, 19:13 น. )
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding...     (14 กันยายน 2563, 18:23 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ,ครุ...     (14 กันยายน 2563, 18:22 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโ...     (14 กันยายน 2563, 18:08 น. )
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding...     (14 กันยายน 2563, 17:35 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (11 กันยายน 2563, 17:17 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาความมั่นคงทางจิต เ...     (10 กันยายน 2563, 16:25 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา...     (9 กันยายน 2563, 21:00 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (9 กันยายน 2563, 20:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (31 สิงหาคม 2563, 20:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน...     (31 สิงหาคม 2563, 20:08 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (31 สิงหาคม 2563, 20:05 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (31 สิงหาคม 2563, 20:02 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิ...     (27 สิงหาคม 2563, 21:36 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดร...     (27 สิงหาคม 2563, 21:34 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิ...     (25 สิงหาคม 2563, 17:11 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถ...     (25 สิงหาคม 2563, 17:00 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1