ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึ...     (23 พฤษภาคม 2565, 11:38 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (18 พฤษภาคม 2565, 15:44 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (12 พฤษภาคม 2565, 17:41 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในกา...     (3 พฤษภาคม 2565, 10:16 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด...     (25 เมษายน 2565, 17:44 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราช...     (25 เมษายน 2565, 17:36 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ...     (25 เมษายน 2565, 17:32 น. )
ประกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวนอ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว...     (25 เมษายน 2565, 17:22 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...     (25 เมษายน 2565, 17:18 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราช...     (25 เมษายน 2565, 17:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธ...     (25 เมษายน 2565, 17:09 น. )
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน ณ สิ้นไตร...     (21 เมษายน 2565, 14:33 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุุโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรท...     (21 เมษายน 2565, 14:23 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 เม.ย.6...     (21 เมษายน 2565, 14:20 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DL TV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยว...     (8 เมษายน 2565, 20:40 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขท...     (30 มีนาคม 2565, 13:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จำนวน ...     (28 มีนาคม 2565, 10:15 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 24 มี.ค.6...     (25 มีนาคม 2565, 17:09 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 24 มี.ค.65     (25 มีนาคม 2565, 17:06 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายกา...     (25 มีนาคม 2565, 17:01 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24 มี.ค.65     (25 มีนาคม 2565, 16:58 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบ...     (24 มีนาคม 2565, 11:30 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (24 มีนาคม 2565, 11:27 น. )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว . 18 มี.ค.65     (18 มีนาคม 2565, 17:16 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...     (18 มีนาคม 2565, 14:41 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนำนโบาายสู่การปฏิบัติ ...     (16 มีนาคม 2565, 16:29 น. )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว . 15 มี.ค.65     (15 มีนาคม 2565, 17:45 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจ...     (10 มีนาคม 2565, 15:55 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน...     (10 มีนาคม 2565, 15:51 น. )
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...     (8 มีนาคม 2565, 17:20 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1