ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (18 มีนาคม 2563, 16:45 น. )
มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมราชการ     (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:07 น. )
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:01 น. )
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:55 น. )
มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:46 น. )
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:32 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (14 มกราคม 2563, 09:38 น. )
การโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 มกราคม 2563     (13 มกราคม 2563, 15:43 น. )
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     (12 พฤศจิกายน 2562, 09:56 น. )
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563     (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น. )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562     (6 พฤศจิกายน 2562, 15:50 น. )
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน     (19 กันยายน 2562, 17:58 น. )
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ     (19 กันยายน 2562, 17:57 น. )
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62     (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น. )
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562     (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น. )
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น. )
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก     (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น. )
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ     (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น. )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ     (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น. )
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ     (11 กรกฎาคม 2562, 08:43 น. )
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน     (5 กรกฎาคม 2562, 08:55 น. )
เกณฑ์คุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์     (4 กรกฎาคม 2562, 15:23 น. )
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน     (4 กรกฎาคม 2562, 13:34 น. )
ราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน     (4 กรกฎาคม 2562, 13:33 น. )
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ     (10 เมษายน 2562, 08:50 น. )
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ     (10 เมษายน 2562, 08:49 น. )
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 รายการ     (2 เมษายน 2562, 11:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 รายการ     (2 เมษายน 2562, 11:41 น. )
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์...     (2 เมษายน 2562, 11:39 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1