ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 30 ก.ย.65     (30 กันยายน 2565, 23:18 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)โดยวิธี...     (30 กันยายน 2565, 23:16 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29 ก.ย.65     (30 กันยายน 2565, 23:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉ...     (30 กันยายน 2565, 23:09 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...     (30 กันยายน 2565, 22:14 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 ก.ย.65     (30 กันยายน 2565, 22:11 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.65     (30 กันยายน 2565, 22:08 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการประเมินออกแบบออนไลน์ตามแนว PISA 2022 จำนวน 1 รายการ ...     (30 กันยายน 2565, 21:59 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ต...     (30 กันยายน 2565, 21:56 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพ...     (24 กันยายน 2565, 16:36 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงบประมาณ การเง...     (20 กันยายน 2565, 17:55 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครูสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21ฯ จำนวน 2 รายการ โดยว...     (20 กันยายน 2565, 17:52 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำ...     (20 กันยายน 2565, 17:46 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19 ก.ย.65     (20 กันยายน 2565, 17:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19 ก.ย.65     (20 กันยายน 2565, 17:38 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...     (20 กันยายน 2565, 17:35 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ...     (20 กันยายน 2565, 11:36 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี...     (20 กันยายน 2565, 09:52 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษ...     (20 กันยายน 2565, 09:50 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารแล...     (13 กันยายน 2565, 09:47 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 8 กันยายน 2565     (9 กันยายน 2565, 10:47 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ จำนวน ...     (8 กันยายน 2565, 13:26 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ก.ย.65     (7 กันยายน 2565, 08:59 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 5ก.ย.65     (6 กันยายน 2565, 17:34 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 31 ส.ค.65     (1 กันยายน 2565, 10:05 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้Active Learning ร่วมกับภ...     (1 กันยายน 2565, 09:34 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็...     (31 สิงหาคม 2565, 17:18 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒน...     (30 สิงหาคม 2565, 09:09 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.65     (25 สิงหาคม 2565, 13:37 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ...     (17 สิงหาคม 2565, 15:03 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1