ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน     (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น. )
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน     (27 เมษายน 2563, 14:25 น. )
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขั...     (3 เมษายน 2563, 15:19 น. )
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย     (3 เมษายน 2563, 15:16 น. )
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การ...     (3 เมษายน 2563, 15:13 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”     (11 มีนาคม 2563, 09:57 น. )
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ...     (31 มกราคม 2563, 14:33 น. )
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ     (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น. )
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562     (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น. )
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย      (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น. )
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3     (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น. )
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน     (23 เมษายน 2561, 10:57 น. )
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา     (23 เมษายน 2561, 10:39 น. )
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     (23 เมษายน 2561, 10:05 น. )
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1     (23 เมษายน 2561, 09:47 น. )
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561     (23 เมษายน 2561, 09:01 น. )
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ     (18 เมษายน 2561, 10:55 น. )
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน     (18 เมษายน 2561, 10:52 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     (4 เมษายน 2561, 16:01 น. )
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑     (26 มีนาคม 2561, 16:54 น. )
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561     (16 มีนาคม 2561, 10:38 น. )
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง     (13 มีนาคม 2561, 16:28 น. )
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึก...     (13 มีนาคม 2561, 16:21 น. )
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561     (8 มีนาคม 2561, 09:51 น. )
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ     (6 มีนาคม 2561, 15:47 น. )
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง     (6 มีนาคม 2561, 15:29 น. )
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (...     (6 มีนาคม 2561, 09:58 น. )
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั...     (5 มีนาคม 2561, 09:49 น. )
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     (5 มีนาคม 2561, 09:34 น. )
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้า...     (2 มีนาคม 2561, 08:53 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1