ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> รายการ

การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (27 มีนาคม 2563, 09:17 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนั...     (25 มีนาคม 2563, 16:40 น. )
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ ฉบับเต็ม      (25 มีนาคม 2563, 15:28 น. )
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ...     (18 มีนาคม 2563, 10:26 น. )
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน...     (18 มีนาคม 2563, 10:25 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้...     (16 มีนาคม 2563, 17:14 น. )
การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ปีการศึกษา 2563     (16 มีนาคม 2563, 17:14 น. )
มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก      (16 มีนาคม 2563, 17:11 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นว...     (16 มีนาคม 2563, 17:10 น. )
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3     (11 มีนาคม 2563, 10:17 น. )
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายกา...     (10 มีนาคม 2563, 14:44 น. )
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราช...     (10 มีนาคม 2563, 14:43 น. )
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3     (10 มีนาคม 2563, 11:10 น. )
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอปรางค์กู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3     (10 มีนาคม 2563, 10:49 น. )
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3     (10 มีนาคม 2563, 10:46 น. )
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอ...     (26 กุมภาพันธ์ 2563, 16:49 น. )
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ...     (24 มกราคม 2563, 16:04 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงกา...     (24 มกราคม 2563, 15:58 น. )
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา...     (21 มกราคม 2563, 17:00 น. )
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ     (15 มกราคม 2563, 15:19 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (13 มกราคม 2563, 14:21 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบ...     (13 มกราคม 2563, 09:04 น. )
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อ...     (23 ธันวาคม 2562, 10:06 น. )
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาว...     (2 ธันวาคม 2562, 10:21 น. )
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ     (8 พฤศจิกายน 2562, 14:49 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้า...     (5 พฤศจิกายน 2562, 09:37 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้า...     (5 พฤศจิกายน 2562, 09:36 น. )
ขอเชิญประชุม     (30 ตุลาคม 2562, 16:24 น. )
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิ...     (25 ตุลาคม 2562, 08:52 น. )
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏ...     (25 ตุลาคม 2562, 08:51 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1