ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน...     (21 กันยายน 2565, 11:21 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565     (8 กรกฎาคม 2565, 09:22 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อร...     (1 กรกฎาคม 2565, 14:00 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำ...     (29 มิถุนายน 2565, 21:08 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยน...     (27 มิถุนายน 2565, 13:50 น. )
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565      (21 มิถุนายน 2565, 10:35 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565     (16 มิถุนายน 2565, 10:37 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...     (1 มิถุนายน 2565, 13:38 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเล...     (20 พฤษภาคม 2565, 15:07 น. )
แก้ไขประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั...     (23 เมษายน 2565, 22:01 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ศรีสะ...     (11 เมษายน 2565, 21:29 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง...     (7 เมษายน 2565, 11:24 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือคร...     (7 เมษายน 2565, 10:33 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่าง...     (1 เมษายน 2565, 16:30 น. )
เพิ่มเติมเกณฑ์คุณสมบัติในการรับสมัครครูผ๔้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติฯ     (25 มีนาคม 2565, 09:24 น. )
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่ง...     (22 มีนาคม 2565, 16:26 น. )
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) สังกั...     (18 มีนาคม 2565, 17:33 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชา...     (16 มีนาคม 2565, 10:17 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา     (15 มีนาคม 2565, 16:07 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา     (15 มีนาคม 2565, 16:06 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึก...     (3 มีนาคม 2565, 17:32 น. )
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภ...     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 16:40 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชกา...     (14 กุมภาพันธ์ 2565, 16:29 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือค...     (9 กุมภาพันธ์ 2565, 16:25 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)     (1 กุมภาพันธ์ 2565, 10:25 น. )
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู      (26 มกราคม 2565, 17:00 น. )
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...     (14 มกราคม 2565, 13:54 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งโรงเรียน...     (6 มกราคม 2565, 16:28 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งต่างเขตพ...     (6 มกราคม 2565, 16:26 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุค...     (19 พฤศจิกายน 2564, 11:37 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1