ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งท...     (8 กันยายน 2566, 16:53 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย...     (31 สิงหาคม 2566, 15:00 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั...     (18 สิงหาคม 2566, 14:14 น. )
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย      (7 สิงหาคม 2566, 14:35 น. )
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้ง ...     (20 กรกฎาคม 2566, 15:01 น. )
มาตราการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ...     (14 กรกฎาคม 2566, 10:46 น. )
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ...     (14 กรกฎาคม 2566, 10:37 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด)     (27 มิถุนายน 2566, 15:46 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566     (27 มิถุนายน 2566, 15:45 น. )
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารา...     (8 มิถุนายน 2566, 10:47 น. )
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช...     (23 พฤษภาคม 2566, 09:47 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)     (2 พฤษภาคม 2566, 09:38 น. )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนร...     (24 เมษายน 2566, 14:03 น. )
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...     (11 เมษายน 2566, 09:57 น. )
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 25656 สังก...     (28 มีนาคม 2566, 12:32 น. )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...     (17 มีนาคม 2566, 15:36 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกา...     (15 มีนาคม 2566, 08:23 น. )
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารส...     (3 มีนาคม 2566, 16:47 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู แ...     (2 มีนาคม 2566, 17:22 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)     (1 มีนาคม 2566, 15:00 น. )
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ...     (4 กุมภาพันธ์ 2566, 16:59 น. )
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผล การปฏิบัติงา...     (27 มกราคม 2566, 15:41 น. )
แก้ไขประเภทตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)     (19 มกราคม 2566, 17:23 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)     (12 มกราคม 2566, 11:47 น. )
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     (10 มกราคม 2566, 08:54 น. )
มาตราการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...     (29 ธันวาคม 2565, 17:23 น. )
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห...     (16 ธันวาคม 2565, 09:46 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื...     (16 พฤศจิกายน 2565, 15:00 น. )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาร...     (16 พฤศจิกายน 2565, 14:16 น. )
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่ง...     (14 พฤศจิกายน 2565, 14:01 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1