ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)     (23 มีนาคม 2563, 08:58 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)      (23 มีนาคม 2563, 08:56 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการคร...     (19 มีนาคม 2563, 09:36 น. )
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)      (13 มีนาคม 2563, 10:57 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม...     (5 มีนาคม 2563, 10:20 น. )
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวย...     (26 กุมภาพันธ์ 2563, 10:46 น. )
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนัก...     (25 กุมภาพันธ์ 2563, 22:40 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรท...     (24 กุมภาพันธ์ 2563, 14:06 น. )
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ...     (24 มกราคม 2563, 17:53 น. )
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38(...     (24 มกราคม 2563, 17:48 น. )
การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (9 มกราคม 2563, 17:09 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งต่างสังกัด     (8 มกราคม 2563, 17:16 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งในสังกัด     (8 มกราคม 2563, 17:15 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)     (26 ธันวาคม 2562, 14:57 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563     (26 ธันวาคม 2562, 14:55 น. )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาก...     (29 พฤศจิกายน 2562, 11:05 น. )
ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2563     (21 พฤศจิกายน 2562, 14:39 น. )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพ...     (31 ตุลาคม 2562, 14:59 น. )
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...     (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทา...     (16 ตุลาคม 2562, 12:09 น. )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพ...     (8 ตุลาคม 2562, 15:36 น. )
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2562     (8 ตุลาคม 2562, 15:31 น. )
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1     (29 กันยายน 2562, 10:41 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอ...     (25 กันยายน 2562, 10:56 น. )
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่...     (19 กันยายน 2562, 10:34 น. )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการส...     (13 กันยายน 2562, 09:53 น. )
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย     (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ....     (1 สิงหาคม 2562, 10:03 น. )
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่ว...     (8 กรกฎาคม 2562, 12:00 น. )
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชกา...     (8 กรกฎาคม 2562, 11:58 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1