ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)     (6 ตุลาคม 2563, 15:21 น. )
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2563     (6 ตุลาคม 2563, 09:58 น. )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพ...     (5 ตุลาคม 2563, 15:01 น. )
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง...     (28 กันยายน 2563, 15:43 น. )
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     (24 กันยายน 2563, 09:13 น. )
ประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโ...     (17 กันยายน 2563, 19:55 น. )
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่...     (16 กันยายน 2563, 10:44 น. )
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว     (9 กันยายน 2563, 10:25 น. )
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต...     (1 กันยายน 2563, 11:03 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน ตำแหน่ง การย...     (25 สิงหาคม 2563, 14:38 น. )
การสำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง     (11 สิงหาคม 2563, 19:44 น. )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ     (7 สิงหาคม 2563, 16:43 น. )
การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่...     (4 สิงหาคม 2563, 09:08 น. )
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคคลากรทาง...     (30 กรกฎาคม 2563, 12:20 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา)     (24 กรกฎาคม 2563, 16:05 น. )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)     (24 กรกฎาคม 2563, 16:04 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท...     (16 กรกฎาคม 2563, 09:34 น. )
ประกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแห...     (14 กรกฎาคม 2563, 10:18 น. )
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563     (13 กรกฎาคม 2563, 14:19 น. )
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)     (3 กรกฎาคม 2563, 15:38 น. )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...     (30 มิถุนายน 2563, 20:09 น. )
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (23 มิถุนายน 2563, 11:36 น. )
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2557-2561) ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประม...     (26 พฤษภาคม 2563, 11:12 น. )
สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีไม่มีคุณสมบัต...     (22 พฤษภาคม 2563, 10:53 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเ...     (14 พฤษภาคม 2563, 09:45 น. )
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (12 พฤษภาคม 2563, 13:29 น. )
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...     (30 เมษายน 2563, 19:34 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต...     (20 เมษายน 2563, 13:16 น. )
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (20 เมษายน 2563, 10:44 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษ...     (8 เมษายน 2563, 16:36 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1