ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 หน่วยตรวจสอบภายใน >> รายการ

คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบแผนฯ โรงเรียนในสังกัด     (2 ตุลาคม 2563, 10:51 น. )
ตัวอย่างคำสั่่งการเงินและพัสดุ     (2 ตุลาคม 2563, 10:36 น. )
แนวทางดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563     (2 ตุลาคม 2563, 10:33 น. )
แจ้งปฏิทินและเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563     (31 มีนาคม 2563, 11:28 น. )
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนราชการ     (31 มีนาคม 2563, 11:27 น. )
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน     (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1