ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มกฎหมายและคดี >> รายการ

การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน     (24 กันยายน 2563, 11:22 น. )
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดี     (4 สิงหาคม 2563, 09:15 น. )
กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้น...     (24 กรกฎาคม 2563, 10:54 น. )
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ     (14 กรกฎาคม 2563, 18:07 น. )
กำชับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย     (27 พฤษภาคม 2563, 14:59 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1