ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มอำนวยการ >> รายการ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่...     (10 เมษายน 2562, 15:27 น. )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     (27 กันยายน 2559, 11:38 น. )
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น. )
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม     (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น. )
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ     (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น. )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น. )
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา     (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น. )
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน     (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น. )
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร     (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น. )
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙     (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น. )
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด     (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น. )
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระส...     (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น. )
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...     (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1