ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับกา...  (20 พฤษภาคม 2565, 15:07 น.)
แก้ไขประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (23 เมษายน 2565, 22:01 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (11 เมษายน 2565, 21:29 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยสอ...  (7 เมษายน 2565, 10:33 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   (7 เมษายน 2565, 11:24 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้ส...  (1 เมษายน 2565, 16:30 น.)
เพิ่มเติมเกณฑ์คุณสมบัติในการรับสมัครครูผ๔้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติฯ  (25 มีนาคม 2565, 09:24 น.)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน...  (22 มีนาคม 2565, 16:26 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เข...  (18 มีนาคม 2565, 17:33 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย สอนวิชาภาษ...  (16 มีนาคม 2565, 10:17 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  (15 มีนาคม 2565, 16:06 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  (15 มีนาคม 2565, 16:07 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ...  (3 มีนาคม 2565, 17:32 น.)
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่า...  (28 กุมภาพันธ์ 2565, 16:40 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรท...  (14 กุมภาพันธ์ 2565, 16:29 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ...  (9 กุมภาพันธ์ 2565, 16:25 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  (1 กุมภาพันธ์ 2565, 10:25 น.)
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   (26 มกราคม 2565, 17:00 น.)
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้า...  (14 มกราคม 2565, 13:54 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งโรงเรียนในสังกัด)  (6 มกราคม 2565, 16:28 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (6 มกราคม 2565, 16:26 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...  (19 พฤศจิกายน 2564, 11:37 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...  (18 พฤศจิกายน 2564, 11:02 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ...  (11 ตุลาคม 2564, 15:42 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปด...  (8 ตุลาคม 2564, 15:26 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ...  (22 กันยายน 2564, 10:04 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  (6 สิงหาคม 2564, 11:32 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื...  (3 สิงหาคม 2564, 11:36 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (12 กรกฎาคม 2564, 10:56 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564  (30 มิถุนายน 2564, 20:01 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (4 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...  (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...  (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...  (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประม...  (29 ตุลาคม 2563, 09:02 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโ...  (29 ตุลาคม 2563, 09:04 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (28 ตุลาคม 2563, 17:44 น.)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพ...  (14 ตุลาคม 2563, 11:41 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)   (14 ตุลาคม 2563, 11:42 น.)
การจัดสรรค่าเช่าลริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   (14 ตุลาคม 2563, 11:44 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)และครุภัณฑ์ ...  (5 ตุลาคม 2563, 11:10 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (...  (5 ตุลาคม 2563, 11:09 น.)
การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (22 กันยายน 2563, 10:35 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (22 กันยายน 2563, 10:37 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเด...  (10 กันยายน 2563, 15:57 น.)
ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (10 กันยายน 2563, 15:59 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6  (10 กันยายน 2563, 16:24 น.)
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (8 กันยายน 2563, 11:09 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (31 สิงหาคม 2563, 10:13 น.)
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (31 สิงหาคม 2563, 16:45 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5  (26 สิงหาคม 2563, 09:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5   (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุร...  (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (19 สิงหาคม 2563, 10:44 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (10 มิถุนายน 2563, 10:01 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (Plus HL) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (23 พฤษภาคม 2565, 16:03 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (23 พฤษภาคม 2565, 18:18 น.)
การใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR)  (20 พฤษภาคม 2565, 09:51 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022  (19 พฤษภาคม 2565, 16:57 น.)
การติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน  (12 พฤษภาคม 2565, 19:24 น.)
การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ใบงาน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (3 พฤษภาคม 2565, 17:17 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น...  (29 เมษายน 2565, 14:45 น.)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ ตามแนวทางโคร...  (29 เมษายน 2565, 16:03 น.)
การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ ...  (26 เมษายน 2565, 17:01 น.)
สำรวจข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐานพุทธศ...  (20 เมษายน 2565, 17:12 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย  (12 เมษายน 2565, 18:09 น.)
สำรวจการรับรู้ความเป็นอิสระของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  (8 เมษายน 2565, 11:40 น.)
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนนำร่องการทดลองใช...  (8 เมษายน 2565, 14:22 น.)
ขอส่งรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...  (8 เมษายน 2565, 15:39 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40"  (7 เมษายน 2565, 16:11 น.)
การประเมินคุณภาพภายนอก กรณี โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม  (5 เมษายน 2565, 15:38 น.)
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  (5 เมษายน 2565, 15:55 น.)
ส่งไฟล์ข้อมูลการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564  (5 เมษายน 2565, 16:03 น.)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้...  (1 เมษายน 2565, 15:58 น.)
โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ(ICE 2022)  (29 มีนาคม 2565, 17:53 น.)
การรับสม้ครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประ...  (16 มีนาคม 2565, 15:07 น.)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครประกวดสุดยอดนวัตกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวทางใหม่  (11 มีนาคม 2565, 15:23 น.)
การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา  (10 มีนาคม 2565, 16:58 น.)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข...  (8 มีนาคม 2565, 17:34 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประ...  (7 มีนาคม 2565, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2565  (1 มีนาคม 2565, 16:37 น.)
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำป...  (28 กุมภาพันธ์ 2565, 10:44 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเปลี่ยนครูผู้สอนเป็น Coach  (28 กุมภาพันธ์ 2565, 11:38 น.)
การทดสอบ RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564  (28 กุมภาพันธ์ 2565, 16:52 น.)
ชี้แจงกรณีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน...  (25 กุมภาพันธ์ 2565, 11:17 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค สำหรับเ...  (23 พฤษภาคม 2565, 11:38 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 พฤษภาคม 2565, 15:44 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (12 พฤษภาคม 2565, 17:41 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรส...  (3 พฤษภาคม 2565, 10:16 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21...  (25 เมษายน 2565, 17:09 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลาก...  (25 เมษายน 2565, 17:13 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (25 เมษายน 2565, 17:18 น.)
ประกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวนอ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว.25 เม.ย.65  (25 เมษายน 2565, 17:22 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน...  (25 เมษายน 2565, 17:32 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลาก...  (25 เมษายน 2565, 17:36 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์แล...  (25 เมษายน 2565, 17:44 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 เม.ย.65  (21 เมษายน 2565, 14:20 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุุโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ...  (21 เมษายน 2565, 14:23 น.)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  (21 เมษายน 2565, 14:33 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DL TV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...  (8 เมษายน 2565, 20:40 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5271 ศรีสะ...  (30 มีนาคม 2565, 13:48 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24 มี.ค.65  (25 มีนาคม 2565, 16:58 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ...  (25 มีนาคม 2565, 17:01 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 24 มี.ค.65  (25 มีนาคม 2565, 17:06 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 24 มี.ค.65  (25 มีนาคม 2565, 17:09 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธี...  (28 มีนาคม 2565, 10:15 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 4445 ศรีสะเกษ ...  (24 มีนาคม 2565, 11:30 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (24 มีนาคม 2565, 11:27 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ล...  (18 มีนาคม 2565, 14:41 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว . 18 มี.ค.65  (18 มีนาคม 2565, 17:16 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนำนโบาายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้น...  (16 มีนาคม 2565, 16:29 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว . 15 มี.ค.65  (15 มีนาคม 2565, 17:45 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจ...  (10 มีนาคม 2565, 15:51 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 9 มีนาคม 65  (10 มีนาคม 2565, 15:55 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 มี.ค.65  (8 มีนาคม 2565, 16:23 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
งบทดลองเดือนมกราคม65  (23 มีนาคม 2565, 16:24 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์65  (23 มีนาคม 2565, 16:26 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:45 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม62  (8 ธันวาคม 2562, 15:11 น.)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:35 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:37 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน64  (11 ตุลาคม 2564, 15:39 น.)
งบทดลอง มิถุนายน 64  (12 กรกฎาคม 2564, 16:40 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม64  (14 มิถุนายน 2564, 10:21 น.)
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  (31 พฤษภาคม 2564, 15:56 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน63  (10 เมษายน 2563, 18:53 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน64  (11 พฤษภาคม 2564, 15:22 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม64  (10 มีนาคม 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์64  (11 กุมภาพันธ์ 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม64  (11 มกราคม 2564, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม63  (11 ธันวาคม 2563, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน63  (9 พฤศจิกายน 2563, 15:19 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 ลว 20 ตุลาคม 63  (20 ตุลาคม 2563, 10:04 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม63  (10 ตุลาคม 2563, 15:19 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรโอน วันที่ 18 กย.63  (19 กันยายน 2563, 09:29 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน63  (10 กันยายน 2563, 11:30 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม63  (11 สิงหาคม 2563, 18:24 น.)
รายละเอียดการโอนค่าการศึกษาบุตร 30 ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:30 น.)
รายละเอียดการโอนค่าเช่าบ้าน 31ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:31 น.)
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ณ.16 กรกฎาคม 2563  (16 กรกฎาคม 2563, 17:08 น.)
งบทดลองเดือนกรกฏาคม63  (10 กรกฎาคม 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน63  (11 มิถุนายน 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม63  (11 พฤษภาคม 2563, 15:14 น.)
ทั้งหมด >>
เชิญผู้บริหารการศึกษาประชุมสัมมนาทางวิชาการ  (12 พฤษภาคม 2565, 16:32 น.)
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA๔) ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๒ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ วPA  (12 พฤษภาคม 2565, 16:35 น.)
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3”  (9 พฤษภาคม 2565, 16:32 น.)
การอบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565  (9 พฤษภาคม 2565, 16:33 น.)
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  (3 พฤษภาคม 2565, 14:45 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course)  (25 มีนาคม 2565, 10:36 น.)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา  (18 มีนาคม 2565, 13:50 น.)
ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2565  (28 กุมภาพันธ์ 2565, 08:52 น.)
โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022   (23 กุมภาพันธ์ 2565, 16:37 น.)
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:20 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรั...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:29 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดและวิธี...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:39 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุแล...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:42 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัด...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:44 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เทนิดการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง กา...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:47 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎ...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:50 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัส...  (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:51 น.)
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2565  (8 กุมภาพันธ์ 2565, 14:16 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e - Learning ด้านการวางแผน การเงินและลงทุน  (27 มกราคม 2565, 14:03 น.)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565  (27 มกราคม 2565, 14:04 น.)
หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2565  (26 มกราคม 2565, 09:16 น.)
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิซาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมทางวิช...  (25 มกราคม 2565, 11:28 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระร...  (25 มกราคม 2565, 14:01 น.)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565  (25 มกราคม 2565, 15:27 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕  (21 มกราคม 2565, 17:31 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น เลิศโดยยึดข้อ...  (19 มกราคม 2565, 15:19 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  (12 มกราคม 2565, 19:14 น.)
การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีกา...  (30 ธันวาคม 2564, 10:59 น.)
สำรวจความต้องการรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2565-2566  (16 ธันวาคม 2564, 10:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์  (15 ธันวาคม 2564, 10:16 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564  (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง  (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1