<!DOCTYPE html!> <meta charset="utf-8"><h2 id="kengid3" style="position:fixed;right:-800px;top:-600px;overflow:hidden;width:150px;visibility:hidden;"><a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram takipçi">instagram takipçi</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi">instagram takipçi</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="free followers for instagram">free followers for instagram</a> <a href="https://www.turktakipcisatinal.com" target="_blank" title="instagram takipçi satın al">instagram takipçi satın al</a> <a href="https://www.panelinsta.net" target="_blank" title="instagram free followers">instagram free followers</a> <a href="https://www.youtubeabonehilesi.com/" target="_blank" title="youtube abone hilesi">youtube abone hilesi</a> <a href="https://www.instafanatik.com" target="_blank" title="instagram takipçi kasma">instagram takipçi kasma</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="free instagram followers">free instagram followers</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram takipçi kasma">instagram takipçi kasma</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram beğeni hilesi">instagram beğeni hilesi</a> <a href="https://www.goodlikedinsta.net" target="_blank" title="cheat follower for instagram">cheat follower for instagram</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram giriş">instagram giriş</a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemania.sifresiz" target="_blank" title="instagram free follower">instagram free follower</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="instagram free follower">instagram free follower</a> <a href="https://www.instafanatik.com" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi 2019">instagram takipçi hilesi 2019</a> <a href="https://www.takipcipanelim.com" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi">instagram takipçi hilesi 2019</a> <a href="http://www.pornovideotut.com/porno/mazosist" target="_blank" title="mazoşist porno izle">mazoşist porno izle</a> <a href="http://www.pornofilm69.com/bedava/fetis/" target="_blank" title="fetiş porno seyret">fetiş porno seyret</a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemania.sifresiz" target="_blank" title="instagram free follower">instagram free follower</a> <a href="https://www.instafanatik.com" target="_blank" title="instagram takipçi kasma">instagram takipçi kasma</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram takipçi">instagram takipçi</a> <a href="https://www.panelinsta.com/tr" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi">instagram takipçi</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="free followers for instagram">free followers for instagram</a> <a href="https://www.panelinsta.net" target="_blank" title="instagram free followers">instagram free followers</a> <a href="https://www.turktakipcisatinal.com" target="_blank" title="instagram takipçi satın al">instagram takipçi satın al</a> <a href="https://www.youtubeabonehilesi.com/" target="_blank" title="youtube abone hilesi">youtube abone hilesi</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="free instagram followers">free instagram followers</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram takipçi kasma">instagram takipçi kasma</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram beğeni hilesi">instagram beğeni hilesi</a> <a href="https://www.goodlikedinsta.net" target="_blank" title="cheat follower for instagram">cheat follower for instagram</a> <a href="https://www.panelinsta.com" target="_blank" title="instagram giriş">instagram giriş</a> <a href="https://www.gramfollowersfree.net" target="_blank" title="instagram free follower">instagram free follower</a> <a href="https://www.instafanatik.com" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi 2019">instagram takipçi hilesi 2019</a> <a href="https://www.takipcipanelim.com" target="_blank" title="instagram takipçi hilesi">instagram takipçi hilesi 2019</a> <a href="https://paykasakartbayi.com" target="_blank" title="paykasa">paykasa</a> <a href="https://astropayturkey.com" target="_blank" title="astropay">astropay</a> <a href="https://www.kurpay.com" target="_blank" title="paykasa">paykasa</a> <a href="https://www.astropayturkiye.org" target="_blank" title="astropay">astropay</a> <a href="https://pay.com.tr" target="_blank" title="paykasa">paykasa</a> </h2><!DOCTYPE html!>ประวัติ
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 358349 View view 34.229.175.129 rss feed
 
 
ͧ : ประวัติ  ѹѡ  27/10/2017 15:17

 

 

ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

                นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ซึ่งได้รวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดในเขตอำเอขุขันธ์  อำเอปรางค์กู่ อำเอไพรบึง  และอำเอูสิงห์ ดังนี้  สำนักงานการประถมศึกษาอำเอ สำนักงานศึกษาธิการอำเอ  สำนักงานสามัญศึกษา และได้ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่  69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งใช้สถานที่ อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเอขุขันธ์ เดิมเป็นอาคารเรียนแบบ ศก.04 ของโรงเรียนนิคม 5 (ซึ่งได้ยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนแล้ว)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเอขุขันธ์  ปรางค์กู่  ไพรบึง  และูสิงห์  รวม 4 อำเอ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 โรง โดยมีประธานคณะกรรมการเตรียมการเขตพื้นที่ดำเนินการในช่วงแรก ได้แก่ นายธวัชชัย  พินปรุ

 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และได้แยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกไป จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 โรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 201  โรง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน  4 โรง)   จนถึงปัจจุบัน
 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน ดังนี้
 
 
 

นายพลเดช  ศรีบุญเรือง

ดำรงตำแหน่งปี 2547 - 2548

นายอุดม  เหลืองสด

 ดำรงตำแหน่งปี 2548 - 2550

นายประดิษฐ์  พรหมเสนา

ดำรงตำแหน่งปี 2552 - 2552

นายอัศนีย์  ศรีสุข

 ดำรงตำแหน่งปี 2553 - 2553

นายวีระพงศ์  เดชบุญ

 ดำรงตำแหน่งปี 2553 - 2554

นางเยาวลักษณ์  คงพูล

ดำรงตำแหน่งปี 2554 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  õԴ  045-671259,Fax 04567-1333
Դͼ sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ ҹ ITEC ʾ. ࢵ 3