ข้อมูลทั่วไป
         
          โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ หมู่  1  ตำบลลมศักดิ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3  โทร  045 – 660355 
E – Mail: thungsakschool@hotmail.com
          เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6 
          มี เนื้อที่  9 ไร่  2  งาน  30  ตารางวา 
          เขตบริการของโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์  ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1  ตำบล  3  หมู่บ้าน 
ได้แก่   บ้านทุ่งศักดิ์    บ้านกะเจา และบ้านอาทิ – เม็ก

กลับหน้าหลัก