"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
 
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศก. เขต 3
เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 

datacenter

icon hot ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เรื่องการสมัครสอบ-ประกาศสอบ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง เว็บมาสเตอร์ได้แยกออกเป็นหมวดหมู่บนเว็บไซต์แล้วนะคะ หากโรงเรียนใดต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้แจ้งเรื่องและไฟล์แนบมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และโทรประสานมาที่ 086-4616528 ...แจ้งมาเพื่อทราบ
icon hot เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 รายละเอียด
icon hot เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รายละเอียด1 | รายละเอียด2
icon hot แผนพัฒนาคุณภาพ 5 ปี (2559-2563)+เอกสารเล่มแผนฯ ปี 2559 ฉบับสมบูรณ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่
icon hot ฟอร์มโครงการและแบบรายงานโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่

icon hot การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558  (DMC2015 สิ้นปี 58)
---ขณะนี้โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลพร้อมยืนยัน (หลายโรงเรียน) แล้ว แต่เนื่องจากปุ่มยืนยันยังไม่ปรากฎ เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังและดำเนินการยืนยันข้อมูลให้เอง ยกเว้นโรงเรียนใดที่ยังไม่สมบูรณ์ จะโทรประสานไปยังโรงเรียนโดยตรงนะคะ
**หากมีปัญหาในการจัดทำข้อมูล โทร. 091-0199697 (ครูนุช)
**ศึกษารายละเอียดกรจัดทำได้ที่นี่

icon hot การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
icon hot ดาวน์โหลดไฟล์
****ประกาศ ปปช. การทำบัญชี (อบรมปี 59) รายละเอียด
****คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
****ผลประโยชน์ทับซ้อน ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2
icon hot การสม้ครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า รายละเอียด
icon hotการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559  รายละเอียด
icon hot  กำหนดการไปราชการเพื่อตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (งบแปรญัตติ) รายละเอียด
icon hot การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. (วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์/ พลศึกษา) รายละเอียด
icon hot ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
>> แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
>>รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/58
>>ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/59
>> การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
>>เรื่อง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
>>การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียดและ(username-password)
 
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

panithand

"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


บ้านบัลลังก์
♦ 
บ้านตาอุด
♦ 
บ้านคะนาสามัคคี
♦ 
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตูม

♦ 
บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558

สารสนเทศประชากรวัยเรียน จำแนกตามปี พ.ศ. เกิด และโรงเรียน
***ให้นำไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียนรายปี และราย 5 ปี  ดาวน์โหลด
**ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558  (ดาวโหลดไฟล์ Word)
**ตารางข้อมูลประกอบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)
**ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
 จำแนกเป็นรายโรงเรียน และรายชั้นเรียน
**รายชื่อและจำนวนนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส (92/58 แห่ง)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนานักบริหารระดับกลางกระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๓
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรม video training
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โครงการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย Video Training ระดับสูง
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙