"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

rongtuk

icon hotบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

icon hot การเผยแพร่ออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558" ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รับชมการแพร่ภาพออกอากาศในวัน เวลา ดังกล่าว

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด

icon hotบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก เพื่อสิทธิสอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

icon hot- เลื่อนการประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะรับประเมิน จาก 24 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และเลื่อนการประเมินครูผู้สอนภาษาอังกฤษวันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีรายชื่อดังแนบที่ยังไม่ส่งข้อมูลของตนเองให้รีบส่งด่วนภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลใน web กลุ่มนิเทศติดตามฯ รายละเอียด 

icon hot สพป.ศก.3 ขอเชิญผู้มีรายชื่่อตามเอกสารแนบ 1-3 ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเขียน รายชื่อคณะกรรมการ | รายชื่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ
icon hot ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน... ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ DMC หากพบว่ามีการซ้ำซ้อนให้ดำเนินการยืนยันตัวตนโดยการอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ตนเอง/บิดา/มารดา) ในช่องทางอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน...หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถูกตัดชื่อออกจากระบบและพิจารณาตัดเงินอุดหนุนรายหัวในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
icon hot สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
icon hot บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 |ประกาศผู้มีสิทธ์สอบ \ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ \รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด
icon hot เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา รายละเอียด
icon hot ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

icon hot สถิติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
icon hot เรื่อง โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
icon hot เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 รายละเอียด
icon hot ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hotเรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รายละเอียด
icon hot ประกาศโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1 ช้น 3 ห้องเรียน) ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด
icon hotโรงเรียนนิคม 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
icon hotแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง ขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หนังสือคู่มือครูข้อสอบ O-Net
รายละเอียด | แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7 สาระวิชา
icon hot เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ " Asia-Pacific Trainning Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 15
ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไปรท์) สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมินผลและการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เว็บไซต์แหล่งรวมรวบสาระความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ครูฝ่ายแนะแนวและนักเรียน ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมงาน "Australia Education interview Program 2015 on Science, Technology Sustainability"
การประชุมวิชาการนานาชาติ:ข้อปฏิบัติสู่ความความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการ Workshop on Change Management in the Public Sector
ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหาหนึ่ง ครูต้นแบบ และ หนึ่งเยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด"รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย"หัวใจโพธิสัตว์"