"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon hot “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”  เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  7  กันยายน  2557 
เวลา  09.00 น. – 15.00 น.  ดาวน์โหลด 

icon hot ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 (10 ม.ย. 57) ที่ต้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมให้ครบทุกรายการ  ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ

icon hot ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2014 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.swdw.ac.th/robot1.html

icon hot ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
**ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย  เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง หนังสือราชการ

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57

*** ปรับปรุงข้อมูล เลื่อน ซ้ำชั้น จบ สิ้นปี 2556
*** ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สิ้นปี 2556

ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.ย. 57

*** ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา 2557 โดยดาวน์โหลดไฟล์ studentnAreaList_wrongDetail.csv ที่เมนูโรงเรียน-รายงานระดับโรงเรียน เปิดดูด้วยโปรแกรม Excel และตรวจสอบรายชื่อที่ผิดปกติ (ที่เป็น x คือข้อมูลที่ผิดปกติ)
หรือดาวน์โหลดไฟล์ทุกโรงเรียนได้ที่ 
ตรวจสอบและซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

*** ให้แก้ไขในระบบ DMC ยกเว้น 2 รายการที่ต้องส่งแบบฟอร์มมาที่เมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน หากมีข้อสงสัย โทร. 089-5794058 (คุณนุช)

hotด่วน การติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 
hot ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ (แก้ไขไฟล์แนบ,แก้ไขลิงค์ไฟล์ 26 ส.ค.57)
การจัดซื่้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 1 และโซนที่ 2 (12 มิ.ย. 2557)
การประชาพิจารณ์โครงการ Safe Zone School (CCTV)
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน The Global Enterprise Challenge ครั้งที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภาษา และ วัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"
หลักสูตรการศึกษาของ Harvard Kennedy School สำหรับผู้บริหาร
แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน
ประกาศแต่งตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว 53)