Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 36789 View view 54.81.200.232 rss feed
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของเรา
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2559
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
  อัลบั้มภาพ


การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที

 22/06/2016 :  09:03 น.


การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 22/06/2016 :  08:55 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) กิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอ่านออกเขียนได้ต

 22/06/2016 :  08:52 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่สอดคล้องก

 22/06/2016 :  08:46 น.


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

 22/06/2016 :  08:39 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและโรงเรียนต้นแบบ สพป.ศร

 01/06/2016 :  01:43 น.


ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 23-26 พ.ค. 2559

 24/05/2016 :  03:43 น.


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ พิเศษ/ ๒๕๕๙ 02/05/59

 03/05/2016 :  06:49 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 29/04/2016


ปัญหาการศึกษาไทย

 24/04/2016


ศรีสะเกษเขต 3

 24/04/2016


พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

 22/04/2015


ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ (ศรีเสริมฟิล์ม)

 22/04/2015


สองกำลังสื่อ ต้นไม้อ่อนแรง

 22/04/2015


หนังสั้นภาคภูมิ ราษฎร์รัฐพัฒนา

 22/04/2015


รู้จักกับภาษา HTML ตอนที่ 1

 22/04/2015
   เอกสารดาวน์โหลด
 
 เผยแพร่งานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ

วารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (170)

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา (162)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 20/06/2016  09:30 น. ( 218)

คู่มือและเอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

 26/05/2016  04:19 น. ( 475)

คู่มือการบันทึกผลการเรียน (Schoolmis)

 26/05/2016  04:19 น. ( 611)

การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 29/04/2016  10:02 น. ( 308)
ทุกท่าน
ระบบเอกสารดาวน์โหลด

 22/04/2015  00:34 น. ( 606)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259,Fax 04567-1333
ติดต่อผู้ดูแล sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3