O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

   

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว.17

   

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว.21

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก