โปรแกรมรายละเอียดการเบิกเงินเดือน/ค่าตอบแทน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เลขประจำตัวประชาชน : xxxxxxxxxxxxx (ตัวเลขอารบิคติดกัน 13 หลัก)
ยืนยันเลขประจำตัวประชาชน : xxxxxxxxxxxxx (ตัวเลขอารบิคติดกัน 13 หลัก)
 

กลับไปเลือกเดือน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 38 ครั้ง