ระบบข้อมูล BIGDATA
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระบบข้อมูลข่าวสารน

เว็บไซต์สำนักงาน
ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(DMC)
amss

ระบบรับ-ส่งหนังสือ
AMSS++

ค้นหาหนังสือราชการ
ส่งจากเขต

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
AMSS++

ระบบงานโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)


สิ่งก่อสร้าง
ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
DLTV
มูลนิธิการศึกษา
ทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLIT

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
คลังความรู้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลคุณภาพ
การศึกษา
สลิบเงินเดือน

สลิบเงินเดือน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
พนักงานราชการครูผู้สอน

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน)
พนักงานราชการพี่เลี้ยง

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(พี่เลี้ยง) และ
ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ

วีดิทัศน์กิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม
และผลงาน

วีดิทัศน์กิจกรรม
วีดิทัศน์ภารกิจ
กล่มงานและ
สาระความรู้

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร 0 4567 1259