กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา


พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 

กลับหน้าหลัก