ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแทรง ปีการศึกษา 2563

ส่วนบนของฟอร์ม


ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.1

0

0

0

0

อบ.2

7

5

12

1

อบ.3

4

7

11

1

รวม อบ.

11

12

23

2

ป.1

6

11

17

1

ป.2

7

7

14

1

ป.3

11

8

19

1

ป.4

3

0

3

1

ป.5

4

8

12

1

ป.6

9

4

13

1

รวมประถม

40

38

78

6

ม.1

11

4

15

1

ม.2

6

9

15

1

ม.3

2

6

8

1

รวมมัธยมต้น

19

19

38

3

รวมทั้งหมด

70

69

139

11

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

กลับหน้าหลัก