สีประจำโรงเรียน

เขียว-แดง

 

 

 เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง  มั่นคง

                                                                         แดง   หมายถึง   พลัง ความรัก ความสามัคคี

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก