เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
        ►ทำเนียบบุคลากร
        ►คณะกรรมการสถานศึกษา
O2  ► ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
    ำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
            เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8
Q&A
Social Network
 O9 Facebook
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10  แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายรอบ6เดือน
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
        ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30► ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
        ►ขั้นตอนการดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        ►แผนผังช่องทางการร้องเรียน
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
        ►ขั้นตอน วิธีการ การกำหนดมาตรการป้องกันการขัดแย้ง
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: admin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
166034
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เอกสารข้อมูลDownload
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564 ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564
  โรงเรียนบ้านตาเปียง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564 26 พ.ย. 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านตาเปียงจัดงานตอนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านตาเปียงจัดงานตอนรับผู้อำนวยการท่านใหม่
   ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายประนุพงษ์ ระยับศรี ด้วยความยินดียิ่ง 7 ตุลาคม 2564โรงเรียนบ้านตาเปียง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » งานมุทิตาจิตเกษียณ ผอ.ไพรี มังษะชาติ และ ครูเพ็ง โมลา ฮิต RSS Feed
งานมุทิตาจิตเกษียณ ผอ.ไพรี มังษะชาติ และ ครูเพ็ง โมลา
  โรงเรียนบ้านตาเปียงจัดงานมุทิตาจิตเกษียณ ผอ.ไพรีมังษะชาติ & คุณครูเพ็ง โมลา 24 /9/2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมโครงการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ฮิต RSS Feed
นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมโครงการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ
  วันที่ 16-18 กันยายน 2563 นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมโครงการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ที่โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิต ฮิต RSS Feed
คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิต
  เมื่อวันที่ 10-11 กันยายนที่ผ่านมาคณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่จะเกษียณกับกลุ่ม กพศ.13 ที่จังหวัดเลยและเพ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาเปียง ปีการศึกษา 2563 ฮิต RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาเปียง ปีการศึกษา 2563
  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563โรงเรียนบ้านตาเปียงจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาเปียง ปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ต้อนรับ🎉🎊🎉 คุณครูสุธารัตน์ จันทร คุณครูบรรจุใหม่กรณีพิเศษ ฮิต RSS Feed
ต้อนรับ🎉🎊🎉 คุณครูสุธารัตน์ จันทร คุณครูบรรจุใหม่กรณีพิเศษ
  โรงเรียนบ้านตาเปียงขอต้อนรับ🎉🎊🎉 คุณครูสุธารัตน์ จันทร คุณครูบรรจุใหม่กรณีพิเศษ เอกวิทยาศาสตร์ และขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรทา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ส่งคุณครูสนิท ฮิต RSS Feed
ส่งคุณครูสนิท
  คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงมาส่งคุณครูสนิท ที่โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ขอขอบพระคุณ คุณประหยัด สมานและครอบครัว ฮิต RSS Feed
ขอขอบพระคุณ คุณประหยัด สมานและครอบครัว
  โรงเรียนบ้านตาเปียง ขอขอบพระคุณ คุณประหยัด สมานและครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียงที่มาบริจาคเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประกาศเปิดภาคเรียนที่2/2562 ฮิต RSS Feed
ประกาศเปิดภาคเรียนที่2/2562
  ประกาศเปิดภาคเรียนที่2/2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านตาเปียง ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช (ตาเปียง)  ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านตาเปียง ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช (ตาเปียง)
  โรงเรียนบ้านตาเปียง ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช (ตาเปียง) 14 พฤศจิกายน 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จัดงานขึ้นอาคารห้องสมุดโรงเรียน ฮิต RSS Feed
จัดงานขึ้นอาคารห้องสมุดโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านตาเปียง ได้จัดงานขึ้นอาคารห้องสมุด ในวันที่ 24 กันยายน 2564
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » เชิญร่วมงานเกษียณ ฮิต RSS Feed
เชิญร่วมงานเกษียณ
  วันที่ 25กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านตาเปียงจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านม่วง ฮิต RSS Feed
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านม่วง
  วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาเปียงได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอบึงบรูณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงเข้าประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2563 ฮิต RSS Feed
คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงเข้าประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2563
  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านตาเปียงเข้าประชุมสามัญ กพศ.13ประจำปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนบ้านกำแมด
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » แจกทุน กองทุนกสศ.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่1 ปีการศึกษา 2563  ฮิต RSS Feed
แจกทุน กองทุนกสศ.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่1 ปีการศึกษา 2563
  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านตาเปียง แจกทุน กองทุนกสศ.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่1 ปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ผู้ปกครองนักเรียนใจบุญ ฮิต RSS Feed
ผู้ปกครองนักเรียนใจบุญ
  มีผู้ปกครองนักเรียนใจบุญ คุณบุญมา พันธราช ( แม่น้องพลอย ) ได้บริจาคของเล่น เป็นเกมการศึกษา บัตรคำ ภาพตัดต่อ ให้กับอนุบาล รร. บ้านตาเปียง จำนวน 12 กล่อ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านตาเปียง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านตาเปียง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
  โรงเรียนบ้านตาเปียง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงรับส่งให้ คุณครูสนิท ศรีทะเสน เนื่องในโอกาสย้ายไปบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ร.ร.บ้านสะเดาน้อย ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนบ้านตาเปียงได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » เตรียมสนามแข่งขันกีฬากลุ่ม ฮิต RSS Feed
เตรียมสนามแข่งขันกีฬากลุ่ม
  โรงเรียนบ้านตาเปียงตัดหญ้าเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโซน ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 และการแข่งขันกีฬากลุ่ม กพศ 13 ะหว่างวันที่ 7-8 ตุลา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านตาเปียง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ผู้จัดทำ นายศิภกาญจน์  เสมอ
E-Mail : ajan.nics@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที