โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
  เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก
 
ผู้ดูแลเว็บ 
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
การบริหารงาน 
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
O17 E-Service
 
การบริหารเงินงบประมาณ 
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
 
การส่งเสริมความโปร่งใส 
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
 
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต 
► มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภายใน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
 
ภาษา 
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
 

Sorry, such file doesn't exist...

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
 หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
E-Mail : kotchaporn559@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที

:: BreatheFX phpbb2 style by InfectedFX :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke ::