_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ไหว้ครู 2563
ไหว้ครู
วันที่ 16กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านตาเจา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเจา
วันที่ 16กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 128 คน ได้ร่วมกิจกรรม ไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเจา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที

ข่าวโดย : นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
อ่าน 19 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:25:29:PM