_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ทำบุญวันเข้าพรรษา
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาเจาร่วมกันนำเทียนพรรษา ไปทอดถวาย ณ วัดบ้านตาเจา
กิจกรรมวันเข้าพรรษาทุกปี คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาเจาร่วมกันนำเทียนพรรษา ไปทอดถวายและเวียนเทียน ณ วัดบ้านตาเจา เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น และมีใจรักในการทำบุญ

ข่าวโดย : นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
อ่าน 19 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:55:28:PM