_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ทำบุญสังฆทาน
ทำบุญสังฆทาน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะครู โรงเรียนบ้านตาร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพบุญสังฆทานวัดบ้านตาเจา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะครู โรงเรียนบ้านตาร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพบุญสังฆทานวัดบ้านตาเจา

ข่าวโดย : นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
อ่าน 245 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:25:44:PM