_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อม
วันเปิดภาคเรียนวันแรก นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน
วันที่ 29- 30 สิงหาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมเตรียมการรองรับมาตรการป้องกัน โควิดในสถานศึกษา หลังจากที่ปิดเรียนนานกว่า 3เดือน นักเรียน ครูแต่ละคนมีความสุขมาก ที่จะได้กลับมาเรียนตามปกติ

ข่าวโดย : นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
อ่าน 16 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:35:07:PM