_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม กพศ.11(พิมาย)
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม กพศ.11(พิมาย) เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
วันที่ 27 ส.ค. 62 โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม กพศ.11 จำนวน 8 โรงเรียน โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11(พิมาย)

ข่าวโดย : นางสาวศรีนวล พรมพิลา
อ่าน 159 ครั้ง
วันที่ 04 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:30:18:AM