_PRINT 
logo.gif

ข่าว : 27 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านสนายเข้าค่ายวิทย์-คณิตพิชิต O-Net
27
นักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 เข้าค่าย วิทย์คณิต พิชิต O-Net
นักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 เข้าค่าย วิทย์คณิต พิชิต O-Net ปี 2562 โดย ร.ร.กวดวิชาแม็ทส์จูเนียร์ร่วมกับศูนย์กลุ่มอาสาพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์สู่นักเรียนชนบท

ข่าวโดย : นางสาวศรีนวล พรมพิลา
อ่าน 182 ครั้ง
วันที่ 04 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:34:58:AM