_PRINT 
logo.gif

ข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่
นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดย : นางสาวศรีนวล พรมพิลา
อ่าน 276 ครั้ง
วันที่ 04 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:50:27:AM