_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สรุปการดำเนินงาน รร.ปีการศึกษา 2561
สรุปการดำเนินงาน
สรุปการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนได้พัฒนานักเรียน ความร่วมมือบุคลากรในโรงเรียนดังภาพที่ปรากฏในสื่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://youtu.be/Xq-xPKufSpM
ข่าวโดย : พิทยา
อ่าน 64 ครั้ง
วันที่ 08 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:45:58:PM