_PRINT 
logo.gif

ข่าว : หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน มิติทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
โรงเรียนบ้านแซรไปร ร่วมมือกับ หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์ จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน มิติทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านแซรไปร ร่วมมือกับ หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์ จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน มิติทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาหมู่บ้านคู่ขนาน ไทย - กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562

ข่าวโดย : chuleeporn
อ่าน 308 ครั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:12:48:AM