เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
  Facebook
การบริหารงาน
9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
        ► รอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีการศึกษา 2562     
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ►
เว็บไซต์       
        ►
สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
      
Smart obec
        AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ► รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       ► ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ      
       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
      
ปีงบประมาณ 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      
ปีงบประมาณ 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
      ► ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
   
การส่งเสริมความโปร่งใส
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรณ์
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
     ► รายงานฯ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     ► รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: chutima
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
35738
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  องค์การบริหารตำบลกู่ ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ สระบ้านกู่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ
  โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ กิจกรมมตัดผมชาย วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที 2,4,5,6 ร่วมกิจกรรม\\\"สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก.
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันวิสาขบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอก ได้เข้าวัดทำบุญในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันมาฆบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันมาฆบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 )
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมไอศกรีมโบราณ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2561
  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับการ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู) รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู)
  เนื่อด้วยครูโรงเรียนบ้านพอก นางสาวสุณิสา ชนะมี ตำแหน่งครูวิกฤษโรงเรียนบ้านพอก ได้รับการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
 “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่
  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ\\\'\\\' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ วันที่ 28 กันยายน 2562 โดยคณะครูและลูกศิษย์ จากโรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด
  กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอกได้ร่วมทำบุญตักบา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  รับการนิเทศจาก ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมการทำขนมเทียนและข้าวต้มมัดจากใบมะพร้าว
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า
  กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า จัดขึ้น ณ ปราสาทบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 19 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
  กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 เดินรณรงค์ในหมู่บ้านพอกน้อย และบ้านพอกใหญ่ เวลา 14.00 น.
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน
  กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน Open House วันที่ 22 มีนาคม 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวด่วน


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
► ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
► หลูกสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง 2560)
► ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง (กลุ่มสาระสังคมฯ)
► หลักสูตรต้านทุจริต อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รายงานผลการสอบ
► ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
► Reading Test : RT1
► National Test : NT
► O-NET
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านพอก


ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา ลาลำโกน

E-Mail : nangfa_20@yahoo.comการสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที