[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอิไทย
โดย : personal
เข้าชม : 157
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอิไทย
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักการเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และเป็นไปตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน               ประจำปีการศึกษา 2563
ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ระดับชั้น คือ ชั้นอนุบาล 2 (4 – 5 ปี) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 – 5 ปี)
- คุณสมบัติ เด็กอายุ 4 – 5 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559)
- รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)    
                    เวลา 08.30น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
- รายงานตัว วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
- มอบตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- คุณสมบัติ เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3
- รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)    
                    เวลา 08.30น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
- รายงานตัว วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
- มอบตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

 

3. เอกสารการรับสมัครทุกระดับชั้น
  3.1 ใบสมัครเข้าเรียน (รับที่โรงเรียนบ้านหนองอิไทย)
  3.2 รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 3 รูป
  3.3 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ
  3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   จำนวน   1  ฉบับ
  3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา – มารดา จำนวน 1  ฉบับ
  3.6 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา  จำนวน  1  ฉบับ
  3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย จึงขอให้ผู้ปกครองที่มีเด็กในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองอิไทย และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ได้นำเด็กมาสมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองอิไทยในวันและเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
                 

 

                                          (นายสมยศ โชคเหมาะ )
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทย

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคารเรียน 2 ชั้น แปดห้องเรียน 2/มี.ค./2563
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอิไทย 2/มี.ค./2563
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอิไทย 2/มี.ค./2563
      โรงเรียนบ้านหนองอิไทยเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 22/เม.ย./2562