ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

หมวด : กิจกรรมในโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  การทำน้ำหมักชีวภาพ     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV    
 งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ  (อ่าน 3 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)30 กันยายน งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูประสิทธิ์ เครือมาศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแซนโฎนตา (อ่าน 4 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)27 กันยายน 2562 กิจกรรมวันแซนโฎนตา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิทย์ คณิต พิชิต O-NET ปี 62 (อ่าน 5 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)24 กันยายน 2562 ค่ายวิทย์ คณิต พิชิต O-NET ปี 62
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 3 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)31 ตุลาคม 2562 ประชุมผู้ปกครอง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายส่งเสริมจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลป์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 2 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)24 ตุลาคม 2562 ค่ายส่งเสริมจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลป์ ครั้งที่ 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสีภายใน (อ่าน 6 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)10 – 11 ตุลาคม 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 1 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)3 ตุลาคม 2562 มอบเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบหมวกเขียวเหลือง (อ่าน 4 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)21 พฤศจิกายน 2562 ขอขอบคุณ นายสนอง กอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันลอยกระทง (อ่าน 1 ครั้ง)
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันแห่งความสำเร็จ (อ่าน 25 ครั้ง) ฮิต
โดย : Admin (19 ก.ย. 2563)ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 วันแห่งความสำเร็จ
19 ก.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
26 ก.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
09 ต.ค. 2563
 การทำน้ำหมักชีวภาพ
09 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
09 ต.ค. 2563
ทั้งหมด