ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

หมวด : กิจกรรมนอกโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮิต     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ฮิต     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน ฮิต     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 ฮิต     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV ฮิต    
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 (อ่าน 65 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)3 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหวานในการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ วัดกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ (อ่าน 45 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)20 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันมาฆบูชา  (อ่าน 49 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)7 กพ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  (อ่าน 56 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)8 มกราคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  (อ่าน 44 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 ต.ค. 2563)8 มกราคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 57 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ก.ย. 2563)7-8 กุมพาพันธ์ 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านดอนหลี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (อ่าน 31 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (25 ก.ย. 2563)15 กรกฏาคม 2562 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดกอกหวาน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานบุญมหาสังฆทาน (อ่าน 28 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)28 กันยายน 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมงาน บุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2562 ณ วัดกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานบุญกฐิน (อ่าน 30 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)1 พฤศจิกายน 2562 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดกอกหวาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 32 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 ก.ย. 2563)25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหวาน เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563
09 ต.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
26 ก.ย. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
09 ต.ค. 2563
 วันมาฆบูชา
09 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ
09 ต.ค. 2563
ทั้งหมด