_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันแม่ประจำปี 2563
วันแม่ประจำปี
11 สิงหาคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
วันแม่ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563 ด้วยการดำเนินกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดกอกหวาน และวัดศรีประชาสามัคคี และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนในเขตบริการ ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณทุกท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1928805240709591&set=a.2703408973249210
ข่าวโดย : admin
อ่าน 71 ครั้ง
วันที่ 09 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:22:54:AM