ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

หมวด : กิจกรรมในโรงเรียน

หน้าแรก » กิจกรรมในโรงเรียน » ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 "
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
23 กค 2563 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
23 กค 2563 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : admin 
วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 14:11:14 น.
อ่าน 96 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 การทำน้ำหมักชีวภาพ
09 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีก...
09 ต.ค. 2563
 วันแม่ประจำปี 2563
09 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2...
09 ต.ค. 2563
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน
09 ต.ค. 2563
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2...
09 ต.ค. 2563
 วันแห่งความสำเร็จ
19 ก.ย. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีก...
09 ต.ค. 2563
 การทำน้ำหมักชีวภาพ
09 ต.ค. 2563
 เลือกประธานนักเรียน ประจำป...
09 ต.ค. 2563
ทั้งหมด