ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

หมวด : การนิเทศ/เยี่ยมชมโรงเรียน

หน้าแรก » การนิเทศ/เยี่ยมชมโรงเรียน » พระธรรมพุทธิวงศ์พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" พระธรรมพุทธิวงศ์ "
พระธรรมพุทธิวงศ์
15 ธันวาคม 2562 พระธรรมพุทธิวงศ์ ได้เมตตามาเยี่ยมนักเรียน และเดินชม บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านกอกหวาน
พระเดชพระคุณ พระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้เมตตามาเยี่ยมนักเรียน และเดินชมบริเวณโดยรอบ เป็นความเมตตาและเป็นกุศลมงคลชีวิตแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านกอกหวานยิ่งนัก ขอกราบอนุโมทนาสาธุ เจ้าค่ะ
โดย : admin 
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09:43:28 น.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1928805240709591&set=a.2487937144796395
อ่าน 12 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 พระธรรมพุทธิวงศ์
24 ก.ย. 2563
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 พระธรรมพุทธิวงศ์
24 ก.ย. 2563
ทั้งหมด