ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 56 ครั้ง     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 62 ครั้ง     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน อ่าน 55 ครั้ง     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 65 ครั้ง     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV อ่าน 50 ครั้ง    
หน้าแรก กิจกรรมในโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 56 ครั้ง56009 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 62 ครั้ง62009 ต.ค. 2563
 วันแม่ประจำปี 2563 อ่าน 49 ครั้ง49009 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 62 ครั้ง62009 ต.ค. 2563
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน อ่าน 55 ครั้ง55009 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 อ่าน 53 ครั้ง53009 ต.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV อ่าน 50 ครั้ง50009 ต.ค. 2563
 จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน อ่าน 48 ครั้ง48009 ต.ค. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง อ่าน 53 ครั้ง53009 ต.ค. 2563
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2563 อ่าน 52 ครั้ง52009 ต.ค. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก การนิเทศ/เยี่ยมชมโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พระธรรมพุทธิวงศ์ อ่าน 33 ครั้ง33024 ก.ย. 2563
หน้าแรก กิจกรรมนอกโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 65 ครั้ง65009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ อ่าน 46 ครั้ง46009 ต.ค. 2563
 วันมาฆบูชา  อ่าน 49 ครั้ง49009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 56 ครั้ง56009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 44 ครั้ง44009 ต.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี อ่าน 57 ครั้ง57026 ก.ย. 2563
 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  อ่าน 31 ครั้ง31025 ก.ย. 2563
 งานบุญมหาสังฆทาน อ่าน 28 ครั้ง28024 ก.ย. 2563
 ร่วมงานบุญกฐิน อ่าน 30 ครั้ง30024 ก.ย. 2563
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อ่าน 32 ครั้ง32024 ก.ย. 2563
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 วันแห่งความสำเร็จ อ่าน 67 ครั้ง19 ก.ย. 2563
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 65 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 62 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 62 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี อ่าน 57 ครั้ง26 ก.ย. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 56 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 56 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อ่าน 55 ครั้ง26 ก.ย. 2563
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน อ่าน 55 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง อ่าน 53 ครั้ง09 ต.ค. 2563