กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

 

 

ดนตรีและกีฬา

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน รำตร๊ด