เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 2

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
5112
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
ITA#School_X1ข้อมูลพื้นฐาน
X1ข้อมูลพื้นฐาน
  ►O1#โครงสร้างสถานศึกษา
  ►O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
            -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
            -ข้อมูลครูและบุคลากร
  ►O3#อำนาจหน้าที่
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
            -ข้อมูลการติดต่อ
            -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
  ►O8#Q&A
  ►O9#SocialNetwork
ITA#School_X2การบริหารงาน
X2การบริหารงาน
  ►O10#แผนปฏิบัติราชการ 
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
  ►O13#มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ►O14#มาตรฐานการให้บริการ
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ►O17#E-Service
ITA#School_X3การบริหารงบประมาณ
X3การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
  ►O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
ITA#School_X4การบริหารบุคคล
X4การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
ITA#School_X5ส่งเสริมความโปร่งใส
X5ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ITA#School_X6ป้องกันทุจริต
X6การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ITA#School_X7ส่งเสริมความโปร่งใส
X7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ความเห็นที่ผ่านมา
· งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด (ผลสำรวจ - 0 ผู้แสดงความเห็น)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครู โรงเรียนบ้านไฮ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที