_โรงเรียนบ้านไฮ ปิดทำการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม 2565 และเตรียมความพร้อมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2565....