เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 2

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
8202
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
ITA#School_X1ข้อมูลพื้นฐาน
X1ข้อมูลพื้นฐาน
  ►O1#โครงสร้างสถานศึกษา
  ►O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
            -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
            -ข้อมูลครูและบุคลากร
  ►O3#อำนาจหน้าที่
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
            -ข้อมูลการติดต่อ
            -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
  ►O8#Q&A
  ►O9#SocialNetwork
ITA#School_X2การบริหารงาน
X2การบริหารงาน
  ►O10#แผนปฏิบัติราชการ 
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
  ►O13#มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ►O14#มาตรฐานการให้บริการ
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ►O17#E-Service
ITA#School_X3การบริหารงบประมาณ
X3การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
  ►O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
ITA#School_X4การบริหารบุคคล
X4การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
ITA#School_X5ส่งเสริมความโปร่งใส
X5ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ITA#School_X6ป้องกันทุจริต
X6การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ITA#School_X7ส่งเสริมความโปร่งใส
X7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข่าวด่วน


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » กิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้า RSS Feed
กิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้า
  _08.10-08.30 น. ท่านผู้บริหารฯ คุณครู บุคลากร และลูกๆนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเคารพธงชาติ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการ » กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
  _ลูก ๆ นักเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวครูและบุคลากร » ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
  _29 สิงหาคม 2562 กพศ.11(พิมาย) ได้จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือ RSS Feed
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือ
  _ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนบ้านไฮ เตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาอนุบาลปร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ#2562 RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ#2562
  _9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2562...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการ » แข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์#2562 RSS Feed
แข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์#2562
  _โรงเรียนบ้านไฮ สพป.ศก.3 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี 2562 ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

datacenter


สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

►ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
สารัตถะชีวิต#iWeepro
►แบบทดสอบปลายปีทุกระดับ
►ข้อมูลสำหรับคีย์ใน ปพ.5/ปพ.6

ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


เว็บที่น่าสนใจ
เมนูโรงเรียน
►ข้อมูลทั่วไป
►แหล่งเรียนรู้
►ปราชญ์ชาวบ้าน
►ทำเนียบผู้บริหาร ครูและบุคลากร
►กรรมการสถานศึกษา
►ผู้นำชุมชน
►ข้อมูลนักเรียน
►โครงสร้างการบริหาร
►หลักการบริหารสถานศึกษา
►สื่อคอมพิวเตอร์
►ระบบ Dltv&Dltv
►สื่อวัสดุอุปกรณ์
►อาคารสถานที่
►โครงการ/กิจกรรม#2562
►รายงานผลปฏิบัติราชการ(SAR)#2562
►รายงานผลกิจกรรมของครู#2562
    -ผอ.บรรจบ สิงหร
    -คุณครูทองสุข คำมา
    -คุณครูสมยศ จันทะพันธ์
    -คุณครูประนอมพันธ์ คำมา
    -คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
    -คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
     1) แข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    -คุณครูวัฒนา ทองมนต์
    -คุณครูพัชรียา พงษ์สุวรรณ์
    -คุณครูนพวรรณ  ดวงตา
    -คุณครูสุกานดา  พรหมพิลา
    -นายช่างสำราญ บึงไกร
การจัดการหลักสูตร
►หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปรับปรุง 2562
►หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2562
►หลักสูตรท้องถิ่น
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
►ผอ.บรรจบ สิงหร
►คุณครูทองสุข คำมา
►คุณครูสมยศ จันทะพันธ์
►คุณครูประนอมพันธ์ คำมา
►คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
►คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►คุณครูวัฒนา ทองมนต์
►คุณครูพัชรียา พงษ์สุวรรณ์
►คุณครูนพวรรณ ดวงตา
►คุณครูสุกานดา พรหมพิลา
►คุณสำราญ บึงไกร
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
►X1#สารัตถะชีวิต-iWeepro
►X2#สูตร 2-12-iWeepro
งานบริหารจัดการสถานศึกษา
►ปฏิทินการปฏฺิบัติงาน
►โครงสร้างหลักสูตร
►ตารางเรียน
►ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
►การติดต่อผู้ดูแลรับผิดชอบงาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครู โรงเรียนบ้านไฮ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที